Εκτοξεύθηκαν οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία

OAEE N15

OAEE N15

Αυξήθηκαν κατά 500 εκατ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με την έκθεση προόδου του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το δ’ τρίμηνο του περασμένου έτους.

Έτσι, στο τέλος του 2015 οι βεβαιωμένες προς είσπραξη οφειλές έφτασαν τα 15,3 δισ. ευρώ (από 272.468 οφειλέτες που χρωστάνε πάνω από 5.000 ευρώ) έναντι 14,8 δισ. ευρώ που ήταν στο γ΄ τρίμηνο του 2015, σημειώνοντας αύξηση 3%.

Προβληματισμό προκαλεί δε, το γεγονός ότι το ποσοστό των οφειλών που παραμένει σε ρύθμιση ανέρχεται μόλις σε 5,2 δισ. ευρώ. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι το 39% των οφειλετών έχουν χρέη έως 15.000 ευρώ, ενώ λίγοι μεγαλοοφειλέτες, ήτοι 1.028, συγκεντρώνουν το 23% των χρεών. Την ίδια στιγμή, οι οφειλέτες συνολικά, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής ξεπέρασαν τους 630.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ :
•υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 104.596 οφειλέτες (39% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 € ο καθένας.

•μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλής αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες (1.028 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23% του υπόλοιπου οφειλών).

•για τις οφειλές ύψους 15.353.414.211 €, το 19,18% (ποσό 2.945.336.122€) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 80,82% (ποσό 12.408.078.089 €) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 ή παλαιότερα.

•Οι συνολικές εισπράξεις κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2015 ανέρχονται σε 161.654.315€, με ποσοστό 58% να προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 42% από καταβολές εκτός ρύθμισης.

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2015 από το ΚΕΑΟ είχαν αποσταλεί 261.906 ατομικές ειδοποιήσεις σε οφειλέτες ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Τον Δεκέμβριο ξεκίνησε η ηλεκτρονική αποστολή κατασχετηρίων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων, και πλέον, η κοινοποίηση των κατασχετηρίων εγγράφων, η παραλαβή των εκθέσεων επίδοσης, καθώς και η αποστολή των δηλώσεων τρίτου, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Το συνολικό ποσό των οφειλών για τις οποίες ελήφθησαν αναγκαστικά μέτρα, ανήλθε στα 10,07 δισ. ευρώ ενώ το ποσό που απώλεσε ρύθμιση και επίσης ξεκίνησε η ίδια διαδικασία, ανήλθε στο 1,09 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα το ποσό των ρυθμισμένων οφειλών φτάνει στα 5,24 δισ. ευρώ.

Πού εντοπίζονται οι περισσότερες παραβάσεις
Από την κεντρική παρακολούθηση οφειλετών που πραγματοποιεί το ΚΕΑΟ, διαπιστώνεται ότι έντονη παραβατικότητα παρατηρείται σε μονοπρόσωπες ΕΠΕ και σε Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΙΚΕ).

Οι συνηθέστεροι τρόποι που εκδηλώνεται το φαινόμενο αυτό είναι:

*Δημιουργία οφειλών από επιχειρήσεις με σημαντικό κύκλο εργασιών που ανήκουν σε επιχειρηματίες χωρίς προσωπική περιουσία, τα δε περιουσιακά στοιχεία που αυτοί ή άλλες επιχειρήσεις τους διέθεταν στο παρελθόν, έχουν διοχετευθεί σε τρίτους.

*Δημιουργία οφειλών από εταιρίες χωρίς περιουσιακά στοιχεία με εικονικούς υπεύθυνους, που δηλώνουν σαν έδρα κάποιο λογιστικό ή δικηγορικό γραφείο, εμφανίζουν πολλά παραρτήματα, ασφαλίζουν προσωπικό άλλων επιχειρήσεων και στο τέλος πτωχεύουν.

*Δημιουργία οφειλών από εταιρίες με διαχειριστές, μέλη ή Διευθύνοντες Συμβούλους, πρόσωπα χωρίς περιουσιακά στοιχεία ή πρόσωπα κατά των οποίων δεν έχει νόημα η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Τέτοια πρόσωπα είναι συνήθως:

α) Υπερήλικοι, συνηθέστερα γονείς ή στενοί συγγενείς του επιχειρηματία, καθώς και πάρα πολύ νεαρής ηλικίας.

β) Οικονομικοί μετανάστες / αλλοδαποί, με κατοικία την έδρα της εταιρίας.

γ) Κάτοικοι εξωτερικού χωρίς περιουσία στην Ελλάδα.

δ) Υπάλληλοι της επιχείρησης, των οποίων η εμπειρία/ προϋπηρεσία δεν δικαιολογεί την τοποθέτησή τους σε θέσεις ευθύνης.

*Δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα, το ίδιο αντικείμενο εργασιών και τον ίδιο διακριτικό τίτλο με επιχείρηση που δημιούργησε οφειλές και κατόπιν έπαψε να υποβάλλει ΑΠΔ. Στη νέα αυτή επιχείρηση ασφαλίζεται και το προσωπικό της παλιάς.

*Δημιουργία οφειλών μεγάλου ύψους από επιχειρήσεις (συνηθέστερα εταιρίες φύλαξης ή καθαριότητας), που αναλαμβάνουν έργα σαν υπεργολάβοι και παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων. Πολλές φορές στις εταιρίες αυτές ασφαλίζεται και το προσωπικό του πραγματικού αναδόχου του έργου.

Οι εταιρίες που έχουν εντοπιστεί να ακολουθούν τις παραπάνω πρακτικές, είναι δεκάδες και εντοπίζονται στους τομείς τουρισμού, εστίασης, ψυχαγωγίας – κέντρα διασκέδασης, παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας και οι σχετικές οφειλές ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ.

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ