Εγκρίθηκε πρόγραμμα επιτήρησης για τον καταρροϊκό

PROBATA METSOBO

PROBATA METSOBOΠρόγραμμα επιδημιολογικής επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού εγκρίθηκε για 2015 στη χώρα μας. Με βάση αυτό θα εφαρμοστεί συστηματική έρευνα και διαφορική διάγνωση της ασθένειας μέσω παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης καθώς και μέσω κλινικών δοκιμών για τον αποκλεισμό ή μη της κυκλοφορίας του ιού του καταρροϊκού πυρετού.

Στο πρόγραμμα επιτήρησης θα συμμετέχουν οι ακόλουθες αρχές και φορείς της χώρας:

1. Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2.Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου

3.Το Εργαστήριο Παρασιτολογίας της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

4.Oι Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων
5.Οι υπεύθυνοι των εκμεταλλεύσεων (παραγωγοί)

Πιο αναλυτικά, οι υπέυθυνοι των εκμεταλλέυσεων βοοειδών και αιγοπροβάτων οφείλουν να :

-Υπεύθυνοι όλων των εκμεταλλεύσεων βοοειδών της χώρας συμμετέχουν υποχρεωτικά στη δειγματοληψία όταν αυτό τους ζητηθεί από τις αρμόδιες Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρχών για την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος.

-Οι υπεύθυνοι όλων των εκμεταλλεύσεων προβάτων και αιγών της χώρας συμμετέχουν υποχρεωτικά στη δειγματοληψία όταν αυτό τους ζητηθεί από τις αρμόδιες Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές για σκοπούς επιδημιολογικής διερεύνησης θετικού κρούσματος καταρροϊκού πυρετού.

Ειδικότερα, είναι υποχρεωμένοι να:

(α) ενημερώνουν εγκαίρως (μέσα σε διάστημα λιγότερο των 24 ωρών) τις αρμόδιες Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές σε κάθε περίπτωση:

− βοοειδούς ή προβάτου ή αίγας ή άλλου ευαίσθητου είδους ζώου που εμφανίζει ύποπτα κλινικά συμπτώματα για διεξαγωγή περαιτέρω κλινικής και εργαστηριακής
διερεύνησης.

− βλάβης ή απώλειας της εντομοπαγίδας που είναι εγκατεστημένη στην εκτροφή τους.

(β) διατηρούν στον ατομικό φάκελο της εκτροφής όλα τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σε ζώα της εκμετάλλευσής τους και παράλληλα να ενημερώνουν το μητρώο της εκμετάλλευσης για οποιεσδήποτε μεταβολές στον πληθυσμό της μονάδας εκτροφής.

(γ) να συμμορφώνονται με τα περιοριστικά και άλλα μέτρα που επιβάλλονται στην εκτροφή τους στην περίπτωση ανίχνευσης οροθετικότητας ή ιού καταρροϊκού πυρετού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ