Δράσεις για την προστασία των ελαιοπαραγωγών

ELIES 2Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση τεσσάρων δράσεων που αφορούν την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και την προστασία της ελαιοπαραγωγής στις Π.Ε. Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. Πρόκειται για τις εξής:

 «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 97.354,02 ευρώ

 «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 18.722,83 ευρώ

 «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 80.076,98 ευρώ

 «Έλεγχος των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 16.601,50 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ