Δημοπρατήθηκαν τα εγγειοβελτιωτικά της πεδιάδας

ARTA 24 10Θετική έκβαση είχαν οι παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά, προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ιδιαίτερα προς το Γενικό Γραμματέα κ. Στράτο Σιμόπουλο, για τη β’ φάση των εγγειοβελτιωτικών έργων πεδιάδας Άρτας, καθώς το έργο δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό 14.140.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου, λήγει στις 11 Μαρτίου 2014 με το χρόνο υλοποίησης του έργου να ανέρχεται σε δύο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους έργα:

• Ολοκλήρωση υπόλοιπου τμήματος Κύριας Αρδευτικής Διώρυγας Δ1 (ΚΑΔ) ΥΗΕ Πουρνάρι ΙΙ – Ιμαρέτ.

• Ολοκλήρωση Κύριας Αρδευτικής Διώρυγας Δ1 (ΚΑΔ) – 2ο τμήμα (Ιμαρέτ – Τάφρος Αράχθου).

• Ανακατασκευή της Αρδευτικής Διώρυγας Δ2.2

• Ολοκλήρωση ανακατασκευής της Αρδευτικής Διώρυγας Δ2.2

• Κατασκευή δομικού μέρους αντλιοστασίου Α4 της ζώνης 4 και δεξαμενής ημερήσιας εξίσωσης αντλιοστασίου ζώνης 4.

• Ολοκλήρωση δομικού μέρους (αποπεράτωση οικοδομικών εργασιών) αντλιοστασίου Α5 της ζώνης 5.

• Κατασκευή αποστραγγιστικών τάφρων παράλληλα στη διώρυγα Δ1 στην περιοχή διέλευσής της από την κυρίως πεδιάδα Άρτας.

• Επισκευή διάταξης υδροληψίας στο φράγμα Ιμαρέτ.

Με δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλης Ψαθάς, ευχαριστεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ειδικότερα τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Σιμόπουλο, για την προώθηση των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου, το οποίο θα δημιουργήσει ευνοϊκά δεδομένα για τον πρωτογενή τομέα της Άρτας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ