Γραφείο εθελοντισμού από το Δήμο Πρέβεζας

PREBEZA DHMARXEIO 30

PREBEZA DHMARXEIO 30Γραφείο Εθελοντισμού, ως δομή στήριξης και στρατηγικός κόμβος συνεργασίας, συντονισμού, συνεννόησης, σχεδιασμού και δράσης με όλους τους εθελοντές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο, προς όφελος των κατοίκων του Δήμου, ιδρύεται στον Δήμο Πρέβεζας.

«Θέλουμε οι εθελοντικές οργανώσεις να διατηρήσουν την αυτονομία και αυτοτέλεια τους, ενώ από την άλλη πλευρά, οι μεμονωμένοι εθελοντές να βρουν ένα πλαίσιο δράσεων όπου θα μπορούν να συμμετέχουν και η δράση τους να είναι οργανωμένη με συγκεκριμένα καθήκοντα» αναφέρει ο εντεταλμένος σύμβουλος εθελοντισμού Ευάγγελος Συγκούνας.

 

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη 1999, ο εθελοντισμός θεωρείται χρήσιμος όσο ποτέ άλλοτε για την επίλυση κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών, ανθρωπιστικών και ειρηνευτικών ζητημάτων και είναι η ατομική συνεισφορά που δεν σχετίζεται με κέρδος, αμοιβή ή καριέρα, αλλά στοχεύει στην ευημερία των συνανθρώπων ή του συνόλου της κοινωνίας. Η ρίζα της λέξης είναι λατινική (voluntas: θέληση).

Ο εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικο- οικονομικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας. Συνιστά μια εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή μας.

Συνδυάζει «τον έρωτα του ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγγελματία, την πειθαρχία του στρατιώτη και την ανιδιοτέλεια του ανώτερου ανθρώπου».

Στόχοι, δράσεις, σκοπός
Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πρέβεζας μεριμνά για την ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση, ενεργοποίηση, στήριξη και συντονισμό αυτοτελών εθελοντικών οργανώσεων, μεμονωμένων εθελοντών, και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για εθελοντικές δράσεις στο Δήμο Πρέβεζας.

Ενδεικτικά ασχολείται με :
1. Την καταγραφή, χαρτογράφηση, όλων των εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, σωματείων, και κάθε άλλου φορέα που ασχολείται με παρόμοιες δράσεις.
2. Τη δημιουργία « Τράπεζας Εθελοντών », μέσω μοντέλου προσέλκυσης, με σκοπό τον καταμερισμό τους σε εθελοντικούς τομείς δράσης, σύμφωνα με τις επιλογές τους και το διαθέσιμο χρόνο τους. Τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών θα είναι απόρρητα και θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο όταν οι ίδιοι το επιθυμούν.
3. Τη στήριξη, τον σχεδιασμό και τη συνεργασία με φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας και της πολιτείας εντός και εκτός γεωγραφικών ορίων του Δήμου Πρέβεζας καθώς και κάθε είδους διαρκών και αυτοτελών εθελοντικών δράσεων και προγραμμάτων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
4. Το σχεδιασμό επικοινωνιακών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών προσέλκυσης εθελοντών σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, το τμήμα Μηχανογράφησης του Δήμου Πρέβεζας, και τα ΜΜΕ.
5. Την επιμέλεια ενημέρωσης των πολιτών με σκοπό την ευαισθητοποίηση, ένταξη, συνεργασία και συνέργεια σε εθελοντικές δράσεις μέσω ενημερωτικών εντύπων, ανακοινώσεων και λοιπών, ενεργειών προβολής από το δικτυακό τόπο του Δήμου Πρέβεζας και κάθε άλλο πρόσφορο και αποτελεσματικό μέσο.
6. Το σχεδιασμό εξειδικευμένης και συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσης των εθελοντών και εκπαιδευτών.
7. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών ερευνών από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας που αποτιμούν τις ανάγκες εθελοντικών προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης και υποστήριξης κοινωνικών ομάδων.
8. Την ανάληψη πρωτοβουλιών και την κατάρτιση μελετών και προτάσεων για την χρηματοδότηση ή κάθε είδους παροχή βοήθειας εθελοντικών δράσεων.

Μολονότι θα μπορούσε να υποθέσει κανείς πως η πρωτοβουλία αυτή προέκυψε ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, η αλήθεια είναι πως βασίζεται στην πεποίθηση ότι ο εθελοντισμός είναι ο δείκτης του πολιτισμού μιας κοινωνίας, βασικό στοιχείο του κοινωνικού ιστού κι ένα μέσο για βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Με δεδομένο μάλιστα, ότι στις μέρες μας δεν έχει πλαίσια και όρια, αλλά μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις ανάλογα με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και το επίπεδο του πολιτισμού, θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ως την οργάνωση ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος και από την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών μέχρι την εκπαίδευση κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων και ομάδων.

Συγκεκριμένα, έχουν προσδιοριστεί οι ακόλουθοι τομείς δράσης:
• α) Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια,
• β) Υγεία και πρόληψη,
• γ) Υπηρεσίες σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες,
• δ) Πολιτική προστασία, περιβάλλον και πολιτισμός και
• ε) Τουρισμός.

Θα υπάρχει η μέριμνα επιμόρφωσης των εθελοντών με προγράμματα των ανωτέρω αντίστοιχων θεματικών ενοτήτων, ενώ σχεδιάζεται εθελοντικό συνέδριο και ημερίδες.

Στόχος είναι να αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός τους, να παρακινούνται όλο και περισσότεροι πολίτες να συμμετέχουν στις δράσεις και αυτές να πληθαίνουν και να ποικίλλουν.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ σημαίνει:

ΣΥΝ-μετέχω
ΣΥΝ-πράττω
ΣΥΝ-εργάζομαι
με τους ΣΥΝ-πολίτες μου
για τους ΣΥΝ-πολίτες μου

Πληροφορίες στο τηλ.-fax 2682360656, υποβολή αιτήσεων εθελοντών στο Γραφείο Δημάρχου (γραμματεία) και ηλεκτρονική αποστολή αιτήσεων στο email: grammateia@1485.syzefxis.gov.gr.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ