Βοσκότοποι: Πέντε χρόνια ταλαιπωρίας για τους κτηνοτρόφους

BOSKOTOPOI

BOSKOTOPOIΓράφει: Ορέστης Τζούμας

Βοσκότοποι είναι συνήθως τα φυσικά οικοσυστήματα που καλύπτονται από ποώδη η θαμνώδη βλάστηση και καλύπτουν μερικώς διατροφικές ανάγκες εκτρεφόμενων ζώων αλλά και των άγριων φυτοφάγων .

-Ιστορικό

Στις 19 Γενάρη του 2009 εκδοθηκε ο Κ.73/2009 Ε.Ε που αφορά στις προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων στους αγρότες όπου στο άρθρο 6 παράγραφος 2 αναφέρεται ότι

Η γη που αποτελούσε μόνιμο βοσκότοπο το 2003 στις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης να παραμείνει βοσκότοπος , με μέριμνα του κάθε κράτους μέλους…

Σε εφαρμογή του παραπάνω κανονισμού στις 29 Οκτώβρη 2009 εκδόθηκε ο Κ .1120/2009 Ε.Ε με τον οποίο θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες χορήγησης της ενιαίας ενίσχυσης όπου στο άρθρο 2 παράγραφος (γ) αναφέρεται
<<μόνιμος βοσκότοπος η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών η άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών αυτοφυών η με καλλιέργεια ,εξαιρουμένων των εκτάσεων υπό παύση καλλιέργειας σύμφωνα με τον Κ.2078/92(τα ….γνωστά οικοπάρκα)………Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν εκτάσεις με αροτραίες καλλιέργειες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι >>

Στις 28 Ιουνίου 2012 η Ε.Ε ζήτησε επαναπροσδιορισμό των επιλέξιμων εκτάσεων των βοσκότοπων σύμφωνα με τον Κ.1120/2009 κα όχι όπως τις καταχωρούσαμε εμείς με βάσει τις αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης του 2003.
Και τότε αρχίζουν …..τα όργανα με διάφορες πρόσκαιρες λύσεις μπαλώματα.

Πρόσφατα όμως μετά από επιτόπιους ελέγχους πρόεκυψαν νέες περικοπές στους επιλέξιμους βοσκότοπους σύμφωνα με τον παραπάνω κανονισμό με συνέπεια οι κτηνοτρόφοι να απορρίπτονται από την εξισωτική αποζημίωση όπου απαιτούνται τουλάχιστον 10στρ./Μ.Ζ.Κ ιδιόκτητων & κοινόχρηστων βοσκότοπων(όπου 1Μ.Ζ.Κ 6,67 ενήλικα αιγοπρόβατα.1 βοοειδές >24 μηνών κ.λπ.)

΄ – Επισημάνσεις

α)Που ήταν …ορισμένοι αρμόδιοι το 2009 όταν ορίστηκε η επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων(Κ.1120/2009)?

β)Ποιοι έναντι κάποιων εκατομμυρίων ενέταξαν βοσκήσιμες εκτάσεις στο πρόγραμμα των γνωστών…..οικοπάρκων για 20 χρόνια?(άσχετα αν μετά τα γνωστά γεγονότα του 2001 απεντάχτηκαν και κύρια χάθηκε ένας αξιόλογος άνθρωπος με τραγικό τρόπο)?

γ)Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν νομοθετεί αλλά εφαρμόζει την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

– Προτάσεις

-Άμεσα για την απάλυνση του προβλήματος να κατανεμηθούν εκτάσεις βοσκότοπων που καλύπτονται με ποώδη αυτοφυή βλάστηση με βάσει την βοσκοικανοτητα που έχουν αυτοί έχοντας υπόψη τις σχετικές μελέτες του 2001 που δυστυχώς δεν καλύπτουν όλη την Π.Ε Ιωαννίνων.

-Επαναφορά του Ν.1734/1987 με πρόβλεψη οριοθέτησης των βοσκότοπων με βάσει ιστορικά στοιχεία(αεροφωτογραφιες,αριθμος ζώων που εκτρέφονταν στο παρελθόν σε κάθε Κοινότητα κ.λ.π) και όχι όπως εμφανίζονται σήμερα που λογω της εγκατάλειψης της υπαίθρου οι εκτάσεις αυτές καλύπτονται πλέον από ξυλώδη βλάστηση.
Αυτό δε να είναι ισης βαρύτητας με την προστασία των δασών και με διαχειριστικές μελέτες δασικές εκτάσεις(αείφυλλα-πλατύφυλλα) να μετατρέπονται με ελεγχόμενο τρόπο σε ποώδη βλάστηση για τη διατροφή των ζώων στους κοινόχρηστους βοσκότοπους .

Κρίσιμο σημείο είναι κατά τη γνώμη μου ο προσδιορισμός της χρήσης έκτασης ως βοσκότοπου και όχι ο χαρακτήρας της που θα γίνεται σύμφωνα με την επιστήμη της λιβαδοπονίας & της ζωοτεχνίας διότι στη δεύτερη περίπτωση θα είμαστε όμηροι της εκάστοτε ισχύουσας δασικής νομοθεσίας.
Επιβεβαίωση των παραπάνω αποτελούν οι Ν.4264/ 14 άρθρο 60(τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.Δ 86/1969) και ο Ν.4280/14 (άρθρο 52 παρ.20) που είναι δυσμενέστεροι για τους κτηνοτρόφους .

Η ύπαρξη και διατήρηση βοσκότοπων είναι θέμα εθνικής σημασίας για τη κατοχύρωση της φέτας ως Π.Ο.Π προϊόντος σε συνδυασμό και με άλλες προϋποθέσεις στα πλαίσια μιας αειφορικής διαχείρισης και δευτερευόντως για τις επιδοτήσεις οι οποίες βεβαίως δεν είναι αμελητέες .

Εν κατακλείδι οι βοσκότοποι είναι ένας πολύτιμος πόρος για την επιβίωση της κτηνοτροφίας μας (των μη μόνιμα ενσταυλισμενων ζώων) και θα πρέπει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επιλύσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν με γνώμονα την ορθολογική αξιοποίηση τους προς όφελος των κτηνοτρόφων και της εθνικής οικονομίας..

Τζούμας Ορέστης
Γεωπόνος-ζωοτέχνης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ