Από το φυτοπλαγκτόν η δυσοσμία στη λίμνη

FYTOPLAGKTON

FYTOPLAGKTONΔιαμαρτυρίες κατοίκων για την ύπαρξη έντονης και παρατεταμένης δυσοσμίας στη λίμνη Παμβώτιδας ιδιαίτερα από την περιοχή της Αμφιθέας έως τη μονή Ντουραχάνης κινητοποίησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Έτσι, μετά από επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή υπαλλήλων επισημαίνονται τα ακόλουθα:

• Η έντονη δυσοσμία σε συνδυασμό με την ύπαρξη του επιφανειακού στρώματος φυτοπλαγκτού για διάστημα πέραν του ενός μήνα, ιδιαίτερα στην προαναφερόμενη περιοχή, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η δυσοσμία προέρχεται από την αποσύνθεση του φυτοπλαγκτού.

 

Να σημειωθεί, πως τα φαινόμενα πληθυσμιακής «έκρηξης» του φυτοπλαγκτού παρουσιάζονται 2-3 φορές το χρόνο στις ευτροφικές λίμνες (όπως η λίμνη Παμβώτιδα) και σχετίζονται κύρια με τις κλιματολογικές συνθήκες και την ανανέωση των υδάτων.

• Οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του εποχιακού φαινομένου και σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς (Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμος Ιωαννιτών, Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας) έχουν ζητήσει την πλήρη ενημέρωση και πληροφόρηση για το συντονισμό τυχόν απαιτούμενων ενεργειών.

• Σε πρακτικό επίπεδο έχουν ενταχθεί και ολοκληρώνονται σταδιακά οι επεκτάσεις των αποχετευτικών δικτύων στους παραλίμνιους οικισμούς και η σύνδεσή τους με την υπό αναβαθμισμένη Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων πόλης Ιωαννίνων. Το εν λόγω έργο είναι κόστους περίπου 50 εκ. Ευρώ, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΠΕΡΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ και με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ιωαννιτών.

• Προτεραιότητα και στόχος της πολιτείας είναι αφενός μεν η ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση των απαιτούμενων νομοθετικών «εργαλείων» για τον καθορισμό και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και αφετέρου η υλοποίηση των αναγκαίων έργων και παρεμβάσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εισερχόμενης ρύπανσης στη λίμνη, την παρακολούθηση και διαχείριση των υδάτων (σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Διαχειριστικό σχέδιο των Υδάτων) και εν γένει την προστασία και ανάδειξη της εν λόγω προστατευόμενης περιοχής που είναι ενταγμένη στο δίκτυο Φύση 2000.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ