Απάντηση της Δημοτικής Αρχής για την ΔΕΥΑΙ

DHMARXEIO IOANNINON

DHMARXEIO IOANNINONΗ Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε την απόφαση ορισμού των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ, επειδή – όπως αναγράφεται στην απόφαση- το Δημοτικό Συμβούλιο «δεν έλαβε υπόψη και δεν εφάρμοσε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ.β΄ Ν. 2839/2000 σύμφωνα με τις οποίες «Στις περιπτώσεις διορισµού ή υποδείξεως από το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆.και τους Ο.Τ.Α., µελών διοικητικών συµβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆., ο αριθµός των διοριζοµένων ή υποδεικνυοµένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το 1/3 των διοριζοµένων ή υποδεικνυοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, εφόσον τα µέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1)».

Η απόφαση ορισμού των μελών του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ υπερψηφίστηκε και από την παράταξη της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας», χωρίς να διατυπωθούν ενστάσεις ή επιφυλάξεις. (κοινοποιείται η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

Ο Νόμος περί ποσόστωσης στα Διοικητικά Συμβούλια Δημοτικών Επιχειρήσεων, πράγματι ισχύει από το έτος 2000 και ποτέ δεν τηρήθηκε.
Προφανώς όψιμα το θυμήθηκε ο κ. Γκόντας και η παράταξη του, γιατί ποτέ δεν εφαρμόστηκε ούτε και στις δύο θητείες της Δημαρχίας του.

Ποτέ δεν ακυρώθηκε, εξ αυτού του γεγονότος, η σύνθεση κανενός Δ.Σ. Δημοτικής Επιχείρησης, σε κανέναν Δήμο της χώρας.

Το θέμα προέκυψε μετά από ένσταση που κατατέθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Κρήτης για Δήμο του νησιού και στη συνέχεια προκάλεσε αποφάσεις ακύρωσης και για άλλους Δήμους ανά τη χώρα.

Βεβαίως από τη στιγμή που η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων για των ορισμό των μελών του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ ακυρώνεται, εξαιτίας της μη τήρησης της ποσόστωσης του 1/3 γυναικών, το θέμα θα επανέρθει για να υπάρξει νέα απόφαση.

Σε ότι αφορά όλα τα υπόλοιπα που αναγράφονται στην ανακοίνωση της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας», η Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να ανοίξει κανενός είδους «διάλογο».

Το ύφος και η φρασεολογία που χρησιμοποιούνται είναι τόσο ξεπερασμένα, που δεν έχει καμία αξία έστω και για σχολιασμό.

Η Δημοτική Αρχή θα επιμείνει σε ένα επίπεδο κόσμιας αντιπαράθεσης, που ελπίζουμε κάποια στιγμή να ακολουθήσει και η συγκεκριμένη παράταξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ