Αναθεώρηση στο σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων

ASA MONADA

ASA MONADAΤην Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 17:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (κτίριο Περιφέρειας Ηπείρου – 2ος όροφος), με θέμα: «Γνωμοδότηση για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 2, εδ. Γ του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ24/Α/13-2-2012).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ