Αιχμηρή απάντηση στον Μιχάλη Κασσή

PERIFEREIAKO 12 2

PERIFEREIAKO 12 2Αιχμηρή είναι η απάντηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κασσή και στις δηλώσεις του σχετικά με τη μονάδα υπαίθριας κομποστοποίησης.

Στην ανακοίνωση της Περιφέρειας γίνεται εκτενής αναφορά στη νομοθεσία που διέπει τη συγκεκριμένη λειτουργία και τονίζεται ότι η Περιφέρεια στην περίπτωση αυτή δεν αδειοδοτεί αλλά γνωμοδοτεί.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση- απάντηση της Περιφέρειας αναφέρεται:

 

1. Καταρχάς η κατασκευή αφορά την εγκατάσταση μονάδας αερόβιας επεξεργασίας ιλύος (υπαίθρια κομποστοποίηση) η οποία προκύπτει από μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων παρόμοιας σύνθεσης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός εδαφοβελτιωτικού προϊόντος (compost), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές όπως εδαφικό υλικό πλήρωσης και αποκατάστασης ανενεργών λατομείων, χώμα φύτευσης, κλπ.

2. H περιοχή εγκατάστασης της συγκεκριμένης μονάδας βρίσκεται εντός δικτύου ΝΑΤURA 2000 και εντός Ζ.Ο.Ε Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων με στοιχείο 1. Όμως, στον Ν. 4042 (αρμόδιος υπουργός ΠΕΚΑ, ο κος Παπακωνσταντίνου) (ΦΕΚ 24/Α’/13.02.2012), άρθρο 57, παρ. 6 ορίζεται ρητά ότι: «σε όλα τα ισχύοντα νομοθετήματα, με τα οποία ρυθμίζονται Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) σε περιοχές της χώρας και στα οποία δεν έχει προβλεφθεί ή κατασκευή και λειτουργία των παρακάτω υποδομών, οι διατάξεις τους που αφορούν στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης συμπληρώνονται ως εξής:

«κτίρια και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, επεξεργασίας νερού, συμπεριλαμβανομένης της αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, καθώς και εγκαταστάσεις επεξεργασίας διαχείρισης αποβλήτων, όπως Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, εγκαταστάσεις ανάκτησης και προετοιμασίας για την ανάκτηση κλπ. Σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ΠΕΣΔΑ και μετά από Περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία…».

Άρα, σύμφωνα με τον Νόμο, επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων καθώς και οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.

3. Δεν έχει καμία απολύτως βάση ο ισχυρισμός του κ. Κασσή ότι θα εγκατασταθεί «εργοστάσιο λυματολάσπης» στη συγκεκριμένη περιοχή. Αντιθέτως, η μονάδα αερόβιας επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θα περιλαμβάνει:

αυτοκινούμενο αναδευτή σειραδίων του μίγματος, ρυμουλκούμενο τεμαχιστή κλαδιών/χόρτων, ρυμουλκούμενη διάταξη κοσκίνισης του τελικού παραγόμενου προϊόντος και φορτωτή διάστρωσης και καθαίρεσης των σειραδίων. Ο εξοπλισμός αυτός απέχει παρασάγγας από τον χαρακτηρισμό ως «εργοστάσιο».

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η Περιφέρεια δεν αδειοδοτεί. Γνωμοδότησε επί του θέματος, όπως όφειλε, βάσει Νόμου.
Είναι προφανές, από τα προαναφερόμενα, ότι η Περιφέρεια «δεν παίζει» με τους Νόμους. Τους γνωρίζει και τους εφαρμόζει.

Δυστυχώς, άλλοι είναι εκείνοι που αγνοούν τους Νόμους και επιχειρούν για πολλοστή φορά να δημιουργήσουν θέματα, τα οποία είναι ανύπαρκτα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ