Αιτήσεις παραγωγών πωλητών λαϊκών στο Δήμο Ιωαννιτών

AGROTIKO 16 10 14Μέχρι τις 20 του μήνα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών για πλήρωση νέων θέσεων από υπάρχουσες άδειες και επανατοποθέτηση στις λαϊκές που λειτουργούν, στο Δήμο Ιωαννιτών.

Πιο αναλυτικά, από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης (Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι για πλήρωση νέων θέσεων από υπάρχουσες Άδειες Λαϊκών Αγορών στις νέο-ιδρυθείσες Λαϊκές Αγορές του Δήμου Ιωαννιτών καθώς και για την επανατοποθέτηση των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν, σύμφωνα με τον Ν.4264/14 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» και την 717/2014 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ιωαννιτών, μπορούν να προσέλθουν στην Υπηρεσία (Γραφείο 106)  έως και Παρασκευή 20/03/2015 για την κατάθεση της αίτησης (παρέχεται από την υπηρεσία) σχετικά με την επιθυμία συμμετοχής σε αυτές.

Στην αίτηση θα πρέπει να δηλώνεται η επιθυμία συμμετοχής ανά ημέρα και Λαϊκή Αγορά, για την μοριοδότηση τους, στις κάτωθι Λαϊκές Αγορές:
1. Δευτέρα: Α) Σεισμόπληκτα 80 Θέσεις (56 Παραγωγικές – 24 Επαγγελματικές)
Β) Ανατολή 30 Θέσεις (24 Παραγωγικές – 6 Επαγγελματικές)
2. Τρίτη: Αμπελόκηποι 50 Θέσεις (40 Παραγωγικές – 10 Επαγγελματικές)
3. Πέμπτη: Πεντέλη-Δροσιά 60 Θέσεις (45 Παραγωγικές – 15 Επαγγελματικές)
4. Παρασκευή: Ανατολή (Κερασούντος) 45 Θέσεις (32 Παραγωγικές – 14 Επαγγελματικές)
5. Σάββατο: Καρδαμίτσια 40 Θέσεις (30 Παραγωγικές – 10 Επαγγελματικές)

Η μοριοδότησή των ενδιαφερομένων για την κατανομή των θέσεων θα γίνει σύμφωνα με:
1. Την παλαιότητα της Άδειας
2. Την Ηλικία του Δικαιούχου
3. Το ποσοστό αναπηρίας
4. Τον αριθμό των τέκνων και
5. Τις ημέρες Συμμετοχής στις υπόλοιπες Λαϊκές Αγορές

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει, μαζί με την αίτηση να προσκομίσουν όποια από τα παρακάτω δικαιολογητικά υπάρχουν:
– Φωτοτυπία τις άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών
– Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
– Πιστοποιητικό Αναπηρίας
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ