Αιτήσεις για αναδιάρθρωση αμπελώνων στην Ήπειρο

AMPELI 14

AMPELI 14Οι αμπελουργοί της Ηπείρου καλούνται από 1η Μαρτίου έως και τις 15 Μαΐου 2015 να καταθέσουν αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2015/2016.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Τα μέτρα που επιδοτούνται είναι:

Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση 1.456 €/στρέμμα

Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης 390 €/στρέμμα

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο πρόγραμμα είναι:

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (Έντυπο από υπηρεσία).

Απόσπασμα Αμπελουργικού μητρώου.

Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού.

Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).

Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου – παραγωγού.

Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής για ιδιόκτητα ή ηλεκτρονικά μισθωτήρια (άνω των 9 ετών) για ενοικιαζόμενα αμπελοτεμάχια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Περιφέρεια Ηπείρου – ΠΕ Ιωαννίνων στο Διοικητήριο και στο γραφείο 117 ή στο τηλέφωνο 2651 0 87117 και στους υπαλλήλους Λάμπρο Στέφο & Ευστάθιο Βασδέκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ