Έργα ανάπλασης και ανάδειξης

AMBRAKIKOS NEAΟ Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ κ. Βασίλης Ψαθάς στα πλαίσια του τοπικού Προγράμματος Αλιείας του Μέτρου 4.1 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» υπέγραψε για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά αποφάσεις ένταξης των κάτωθι έργων:

1. «Ανάδειξη παραποτάμιας περιοχής Αράχθου από το Δ.Δ. Νεοχωρίου ως το Δ.Δ. Ακροποταμιάς» Προϋπολογισμού 180.000,00 €. To προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή πεζόδρομου μήκους 900μ από το ΔΔ Νεοχωρίου προς το ΔΔ Ακροποταμιάς με σκοπό την ανάδειξη της παραποτάμιας περιοχής και

2. «Βελτίωση – Συντήρηση – Σήμανση του μονοπατιού που οδηγεί στον φάρο της Κόπραινας» Προϋπολογισμού 100.000,00 €. To προτεινόμενο έργο αφορά στην πλακόστρωση του μονοπατιού, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και δημιουργία θέσεων ξεκούρασης και ανάπαυλας των επισκεπτών.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ