Έγκριση μελετών για νέα έργα στην Άρτα

arta panor

arta panor

Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο οι μελέτες που αφορούν έργα συντήρησης οδικού δικτύου σε τοπικές κοινότητες καθώς και έργα που αφορούν την αναδιαρρύθμιση και κατασκευή χώρων στο Ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος και του ΚΕΠ στα «Ψαροπλιά» και προχωράει η δημοπράτησή τους.

Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι μελέτες που αφορούν τα έργα:

– «Επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων»

Η παρούσα αφορά χωματουργικές και ασφαλτικές εργασίες που έχουν σαν αντικείμενο την επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Αρταίων. Το έργο κρίνεται απαραίτητο για λόγους λειτουργικότητας και ασφάλειας του οδικού δικτύου.

Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00€ μαζί με το ΦΠΑ και θα καλυφθεί από την ΣΑΤΑ.

«Αποκατάσταση καταπτώσεων ημιορεινού και ορεινού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Αρταίων»

Η παρούσα αφορά εργασίες για την αποκατάσταση καταπτώσεων στην Τ.Κ. Ροδαυγής και στην Τ.Κ. Πιστιανών και στα πλαίσια του έργου θα γίνουν παρεμβάσεις με εργασίες εκσκαφών τμήματος του δρόμου που έχει υποστεί καθίζηση, εξυγίανση του, κατασκευή τσιμεντόστρωσης καθώς και σωληνωτού οχετού για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων καθώς επίσης και εργασίες κατασκευής τοιχίου για την αντιστήριξη του δρόμου καθώς και εργασίες αποκατάστασης της ασφαλτόστρωσης που έχει υποστεί ρηγματώσεις.
Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και το σύνολο της πρ/σμού 12.000,00€ με Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή της θα γίνει από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου.

– «Έγκριση μελέτης του έργου: «Οριζόντια σήμανση Δημοτικών οδών»

Η μελέτη αυτή αναφέρεται, στην διαγράμμιση του ασφαλτικού οδοστρώματος των οδών εντός της πόλης της Άρτας.Επίσης αναφέρεται στην οριζόντια και κάθετη διαγράμμιση καθορισμού θέσεων στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων οδών, καθώς και στον χώρο στάθμευσης του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. Επί πλέον θα σχεδιαστούν νησίδες, ζέμπρες με διαγράμμιση του οδοστρώματος και τέλος θα τοποθετηθούν μεταλλικοί μόνιμοι ανακλαστήρες. (μάτια γάτας).

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι, καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά, με χρήση μηχανικής σκούπας, κατασκευή διαγράμμισης με εν ψυχρώ ψεκασμό του υλικού, διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης, καθώς και άρση των μέτρων προστασίας μετά την στερεοποίηση των υλικών..

Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από την ΣΑΤΑ.

– «Έγκριση της μελέτης του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου».

Το έργο αφορά, για τη καλύτερη λειτουργία του Δημαρχείου Άρτας, την αλλαγή χρήσης τμημάτων του ισογείου του, από ημιυπαίθριο χώρο σε γραφεία, τη διαμόρφωση του χώρου της εισόδου στο κτίριο (αλλαγή χώρου κυλικείου και δημιουργία ενός νέου γραφείου) καθώς και τη διαμόρφωση του υπογείου ώστε να είναι δυνατή η απόκτηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το σύνολο του κτιρίου.

Η πρόσβαση στα γραφεία θα γίνεται από τον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα εισόδου για άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο δεν θα επέλθει καμία αλλαγή.

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των 83.700,00€.
«Έγκριση της μελέτης του έργου: «Αναδιαρρύθμιση κατασκευή ΚΕΠ στα «Ψαροπλιά»

Η παρούσα μελέτη αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση τμήματος συγκρότημα χώρων- των Ψαροπλιών, με σκοπό την εγκατάσταση ΚΕΠ. Το εμβαδόν του είναι περίπου 170,00 μ2 και περιλαμβάνει: Γραφεία υπαλλήλων, Χώρο για φωτοτυπικά μηχανήματα, Αρχείο και Τουαλέτες.

Επίσης στη μελέτη περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες εργασίες προκειμένου ο χώρος αυτός να καταστεί λειτουργικός.

Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσόν των 100.000,00 € – συμπεριλαμβανομένων των Η/Μ- με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ